baner

PARTNERZY I WSPÓŁPRACOWNICY

Prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak

Adwokat. Kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. 

Członek Stowarzyszenia Prawa Europejskiego oraz Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 
Kierownik Podyplomowego Studium Europejskiego Prawa Gospodarczego i Marketingu, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwerystetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Dr Anna Górczyńska

Adiunkt w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwerystetu Łódzkiego , Kierownik Podyplomowego Studium Fundusze Unii Europejskiej.

Specjalizuje się w szczególności w problematyce: polskiego i europejskiego prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, europejskiego prawa gospodarczego, polityce regionalnej UE i funduszach strukturalnych UE.

mgr Kamil Oskar Olczak

absolwent Wydziału, pracujący w Eurokancelarii w charakterze asystenta.

 

EUROKANCELARIA

Eurokancelaria opracowuje ekspertyzy i opinie oraz prowadzi sprawy z zakresu polskiego i europejskiego prawa gospodarczego, w szczególności:

 • prawa konkurencji
 • pomocy publicznej
 • zamówień publicznych i partnerstwa publiczno-prywatnego
 • prawa administracyjnego (e-administracja) i postępowania egzekucyjnego w administracji
 • gospodarki odpadami
 • prawa energetycznego i odnawialnych źródeł energii
 • ochrony danych osobowych
 • informatyzacji administracji
 • prawa medycznego
 • prawa farmaceutycznego
 • prawa żywnościowego
 • prawa usług pocztowych
 • prawa sportowego
 • wsparcia prawnego dla inwestora na rynkach zagranicznych
 • funduszy unijnych (pozyskiwanie oraz zarządzanie funduszami UE)
 • ochrony środowiska
 • arbitrażu i mediacji

Znamy biegle angielski, niemiecki, francuski, rosyjski.

NASZE EKSPERTYZY

Eurokancelaria przygotowała kilkadziesiąt ekspertyz naukowych m. in. dla Instytutu Nauk Prawnych PAN, Urzędu Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu do spraw Integracji Europejskiej, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Komitetu Badań Naukowych, Fundacji Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Ministerstwa Gospodarki, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kancelarii Sejmu, Biura Analiz Sejmowych, Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Prezydenta  Miasta Łodzi, jednostek samorządu terytorialnego, jak również dla innych kancelarii adwokackich i radcowskich.

SZKOLENIA

Organizujemy specjalistyczne szkolenia:

WPŁYW PRAWA EUROPEJSKIEGO NA PRAKTYKĘ FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Jaki ma wpływ prawo europejskie na administrację publiczną w Polsce? Czy administracja publiczna ma obowiązek stosować prawo europejskie? Jakie konsekwencje grożą za brak przestrzegania prawa europejskiego?

 

Szkolenie odbędzie się w Ośrodku „Borowy” położonym w pobliżu Zakopanego i 450 m od Term Podhalańskich w Szaflarach. Dla klientów Ośrodka Borowy: zniżka 40% za korzystanie z term.

 

PUBLIC RELATIONS I UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ W ADMINISTRACJI 

Jak skutecznie zainteresować media konferencją prasową organizowaną przez urząd? Jak udzielać informacji mediom w sytuacji kryzysowej? Czy, a jeśli tak to, w jakich przypadkach można nie odpowiadać na wniosek, skargę, wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą elektroniczną?

AKTUALNOŚCI

12 maja 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego miała miejsce inauguracja Sądu Arbitrażowego Polski Centralnej, który został utworzony przy Łódzkiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Prezesem sądu została prof. Maria Królikowska-Olczak, a jednym z arbitrów jest dr Anna Górczyńska. SAPC jest sądem polubownym, który stanowi tańszą i szybszą alternatywę dla sądownictwa powszechnego. SAPC rozstrzyga m. in. spory handlowe, sprawy gospodarcze, cywilne majątkowe. Więcej informacji, a także wzór zapisu na sąd polubowny można znaleźć na stronie internetowej: www.sapc.pl

Łódzka Izba Przemysłowo - Handlowa
Szkolenia EFS dla Turystyki